صنايع شيميايي كرمان زمين
 
 
 

Powered by hostdak cheap web hosting from america

كودهای مخصوص مصارف محلول پاشی
 
 

محلول پاشي كودهاي مايع و تغذيه برگي ، يكي از روشهاي موثر و كاراي كوددهي در انواع محصولات كشاورزي بوده و توسط آن مي توان عناصر غذايي را در اسرع وقت و مستقيما" در اختيار شاخه ، برگ و ميوه گياه قرار داد .

 

با توجه به مواردي همچون ، بيشتر بودن نياز بعضي از اندامهاي گياه مثل ميوه نسبت به كل گياه به مواد غذايي خاص و همچنين جذب پائين عناصر غذايي توسط ريشه ها در اوايل بها بعلت دماي پائين خاك ، درحاليكه عناصر غذايي نظير روي و بر در اين زمان شديدا" مورد نياز گياه مي باشند ، محلول پاشي عناصر غذايي ، روش كوددهي مناسب تري دراين موارد مي باشد .

 

همچنين در دوره رشد و نمو سريع ميوه در اوايل فصل رشد كه رقابت براي جذب موادغذايي بين اندامهاي زايشي ( خوشه ها و دانه ها ) و ريشه ها ، از فعاليت ريشه ها كاسته و در نتيجه جذب مواد غذايي توسط ريشه ها كم مي شود ، با محلولپاشي كودهاي مايع اين رقابت كاهش مي يابد .

 

دراكثر باغات و مزارع كشور با توجه به بالا بودن PH خاك ، آهك فراوان و مصرف بيش از نياز كودهاي فسفاته ، جذب عناصر ريز مغذي از طريق خاك با مشكل مواجه بوده و موجب كاهش كميت و كيفيت محصول گرديده است . محلول پاشي عناصر غذايي بويژه عناصر ميكرو و ريز مغذي همچون آهن ، روي منگنز ، مس و بر در شرايط خاكهاي ايران بعلت برطرف نمودن سريع كمبود ، آسان تر بودن نحوه مصرف كود ، جلوگيري از تثبيت اين عناصر در خاك و همچنين ارزان تر بودن چشمگير و قابل توجه ، از مصرف خاكي اين عناصر ، مناسب تر ، علمي تر و مقرون بصرفه تر خواهد بود .

 

با محلول پاشي كودهاي مايع ، رشد رويشي ، عملكردو كيفيت محصول ارتقاء يافته ، مصرف كودهاي شيميايي در خاك و اثرات متعاقب اين مصرف همچون آلودگي آبهاي زير زميني و تخريب ساختمان خاك كاهش مي يابد .

ليست كودهاي مخصوص مصارف محلولپاشي از قرار زير ميباشد

كودمخصوص گياهان خانگي وآپارتماني

كودعمومی

كود مخصوص پسته

كود مخصوص خيار

كود مخصوص گوجه فرنگی

كود مخصوص مركبات

كود مخصوص گندم

كود مخصوص پنبه

كود مخصوص ذرت

كود مخصوص نخود

كود مخصوص كلزا

كود مخصوص برنج

كود ميكرو كلات و ميكرو كلات پلاس ( بر و منيزيم )

كود ميكرو كلات ده - سی

كود مخصوص زعفران

كود كلسيم

 

 

کودهای مایع جنوبگان محصولات صنایع شیمیایی کرمان زمین

 


   
   
 
 
 
 صنایع شيميايي كرمان زمین - Copyright 2014 by Kermanzamin Chemical Industries